| hjem | start svampebestemmelse | find arter og nøgler | forum | indlæg og rediger fund | søg i atlas | links | kontakt os |
Danmarks svampeatlas
svampeatlas logo

– internetstedet hvor du kan bestemme, diskutere, indlægge
og søge oplysninger om fund af danske svampe
Kortlægning af Danmarks svampe

Svampeatlas 2.0 (2015)

Svampeatlas 2.0 bygger videre på atlasprojektet Danmarks Svampeatlas, som kortlagde danske storsvampe, med hovedfokus på basidiesvampene i en femårig periode fra 2009-13. Projektet var støttet af Aage V. Jensen Naturfond og havde som hovedformål at øge vores viden om svampenes udbredelse og økologi i Danmark, og at gøre denne viden tilgængelig for offentligheden.

Mere end 400 frivillige var involveret i Danmarks Svampeatlas, hvor de bidrog med ca. 250.000 kvalitetstjekkede svampefund. Siden er yderligere ca. 50.000 nye svampefund kommet til, mens godt 230.000 gamle svampefund er importeret i projektdatabasen som nu indeholder mere end 600.000 kvalitetstjekkede svampefund. Projektet har medført et langt bedre kendskab til Danmarks funga. Mere end 180 basidiesvampe er blevet føjet til listen over kendte danske arter, og flere arter der var regnet som uddøde er genfundet. Samtidigt er der udviklet en række søge- og hjælpefunktioner der præsenterer vores viden om de enkelte svampearter i overskuelig form, og som gør det meget nemmere at inddrage viden om truede svampearter i naturforvaltningen.

I Svampeatlas 2.0 er det målet at fastholde, fremtidssikre og videreudvikle de ressourcer der er opbygget gennem Danmarks Svampeatlas, til glæde for alle naturinteresserede og til gavn for alle der arbejder med naturforvaltning professionelt. Dette vil bl.a. ske gennem udvikling af en ny databasestruktur, og et interaktivt brugerinterface, der i høj grad inddrager de frivillige svampekyndige som aktive medspillere i processen med at sikre høj datakvalitet. Samtidigt vil vi indbygge smarte filtre, baseret på eksisterende viden om svampenes fænologi og udbredelse i Danmark, der automatisk kan registrere om et nyt svampefund kan regnes som sandsynligt.

Udover udviklingen af nye database og web-funktioner vil projektet udvikle en mobil-app til bestemmelse og registrering af svampefund i felten. Derudover er det målet at fastholde projektets overordnede koncept og resultater i en sammenfattende bog om Danmarks Svampeatlas, samt at skrive et nyt bestemmelsesværk for Danmarks basidiesvampe, baseret på de bestemmelsesnøgler der blev lavet i Danmarks Svampeatlas.

Svampeatlas 2.0 udføres i et samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) ved Statens Naturhistoriske Museum (SNM), Københavns Universitet, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og MycoKey. Projektgruppen består af Tobias Guldberg Frøslev, Thomas Stjernegaard Jeppesen, Thomas Læssøe (SNM) og Jens H. Petersen med Jacob Heilmann-Clausen som projektleder. Projektet er støttet af Aage V. Jensens Naturfond.

Med venlig hilsen

Jacob Heilmann-Clausen (Foreningen til Svampekundskabens Fremme)
Thomas Læssøe (Københavns Universitet/Bi)
Tobias Frøslev (Københavns Universitet/SNM)
Thomas Stjernegaard Jeppesen (Københavns Universitet/SNM)
Jens H. Petersen (MycoKey)


Svampeatlas 1.0 (2009)

I de kommende fem år skal der ske en kortlægning af Danmarks hatsvampe, rørhatte, poresvampe, barksvampe, køllesvampe, bævresvampe og andre basidiesvampe. Projektets overordnede formål er at samle og forøge vores viden om svampenes udbredelse og økologi i Danmark og at gøre denne viden alment tilgængelig så grundlaget forbedres for at sikre svampenes beskyttelse.

Atlasprojektet udføres i et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut, Københavns Universitet, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og MycoKey. Projektet modtager rundhåndet økonimisk støtte fra Aage V. Jensens Naturfond. Forfattergruppen består af Jan Vesterholt (SNM), Thomas Læssøe (BI), Jens H. Petersen (MycoKey) og Jacob Heilmann-Clausen (FSF). Christian Lange (SNM) er databaseansvarlig.

Atlasprojektet skal omfatte alle Danmarks frugtlegemdannende basidiesvampe hvilket vil sige ca. 2700 arter. Sæksvampe er ikke omfattet af projektet, da vores taksonomiske grundviden om store grupper af sæksvampe endnu er for mangelfuld. Der kan dog indsamles data om alle danske svampe i forbindelse med projektet.
Der vil blive opbygget en database over danske svampefund. Databasen vil være tilgængelig på Internettet. Det er tanken, at der ved projektets afslutning skal udgives et trykt atlas i flere bind over basidiesvampe i Danmark. Allerede fra foråret 2009 vil man her på siden kunne finde nye bestemmelsesnøgler, der kan hjælpe med artsbestemmelsen.

Vores viden om svampenes udbredelse er mangelfuld, især i visse dele af landet, f.eks. i Vestjylland, Sønderjylland, Falster, Møn og Bornholm. Det vil blive forsøgt at rette op på denne skævhed gennem afholdelse af kortlægnings-worhshops og atlasekskursioner i disse dele af landet.

Indtastning af oplysninger i databasen vil ske her på siden. Der vil være dokumentationskrav for mange arter i form af belæg og/eller fotos eller særlige oplysninger. Belagte indsamlinger vil som udgangspunkt blive anbragt på svampeherbariet, Københavns Universitet.

Startskuddet for atlasprojektets vil blive givet i forbindelse med Foreningen til Svampekundskabens Fremmes svampedag i København den 28/2-2009.


Med venlig hilsen

Jacob Heilmann-Clausen (Foreningen til Svampekundskabens Fremme)
Thomas Læssøe (Københavns Universitet/Bi)
Jan Vesterholt (Københavns Universitet/SNM)
Jens H. Petersen (Aarhus Universitet/MycoKey)

Kontakt atlas@svampe.dk

cinnober-vokshat
papegøje-vokshat