| hjem | start svampebestemmelse | find arter og nøgler | forum | indlæg og rediger fund | søg i atlas | links | kontakt os |
Danmarks svampeatlas
svampeatlas logo

– internetstedet hvor du kan bestemme, diskutere, indlægge
og søge oplysninger om fund af danske svampe

Betingelser for indlæg og brug af data på Svampeatlas.dk

Generelle betingelser

Når du opretter dig som bruger/indrapportør på Danmarks Svampeatlas, har du mulighed for at indlægge svampefund og kommentere på andres fund. Nedenfor gennemgår vi mere detaljeret de betingelser og retningslinier, som vi arbejder efter.

Alle kan oprette sig som brugere på Danmarks Svampeatlas. Alle indrapporteringer og kommentarer er åbent tilgængelige for alle brugere. Vi henstiller til en god og konstruktiv omgangstone og gør opmærksom på, at du er ansvarlig for de handlinger, der bliver foretaget med dit login på netstedet. Ved gentagne brud på de specifikke retningslinjer som gennemgås nedenfor, forbeholder Danmarks Svampeatlas sig ret til at slette din profil og/eller stoppe din brugeradgang. Det samme kan ske i tilfælde af grov og gentagen forsømmelse af almindelige regler for god omgangstone på nettet.

I den nuværende version af Danmarks Svampeatlas kan du ikke selv ændre navnet på din bestemmelse, men skriv en kommentar i mikroforum, hvis du er blevet opmærksom på en fejlbestemmelse. Så tager vi os af det. Dog kan du indenfor de første 5 dage efter indlæggelsen ændre navnet ligesom du kan slette forkert oploadede billeder i samme periode.

Vi ser meget gerne at du uploader fotos og tekst som dokumentation for dine svampefund. I mange tilfælde kan et godt foto være et krav for, at dine fund kan valideres. Hvis du anvender fotos eller tekster, der ikke er dine egne, skal du sikre at du har rettigheder til at bruge disse. Du er desuden forpligtet til så vidt muligt at sikre, at de geografiske koordinater knyttet til hvert fund er præcise, og at det valgte zoom-niveau ikke resulterer i en højere præcision end der er belæg for.

Informationer og fotos, som du har videregivet til Danmarks Svampeatlas, vises på projektets hjemmeside, under det enkelte fund og ved gallerivisninger for de arter som fundene repræsenterer. Fotos og andre informationer er knyttet til det enkelte svampefund og udgør i mange tilfælde en vigtig dokumentation som derfor ikke slettes. Ved visning på Danmarks Svampeatlas vil fotografens navn tydeligt fremgå. Brug af billederne, ud over de nævnte, vil kun finde sted efter direkte aftale med den enkelte bruger, som beholder alle rettigheder til egne fotos. De fund-data du indtaster i Danmarks Svampeatlas, videregives til trediepart, herunder DanBIF. Dette gælder ikke fotos. Sender du belæg som dokumentation for enkelte fund, vil den enkelte ekspert beslutte om belægget skal gemmes for eftertiden i samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet eller ved en anden internationalt anerkendt samling.

Hvis du på et tidspunkt vælger at få slettet din profil, forbliver alle informationer og materiale indlagt med denne profil synlige og søgbare på projektets hjemmeside.

Validatorer og administratorer har ret til at slette/ændre information, som vedrører dine observationer, så længe retningslinjerne for information ikke bliver overtrådt derved.Kvalitetssikring/validering

For at sikre at de informationer, der ligger i svampebasen er troværdige, undergår alle fund kvalitetssikring. Fund af arter uden valideringskrav bliver automatisk godkendt, mens fund af arter med valideringskrav som udgangspunkt er uvaliderede, indtil de er godkendt af en validator. For de valideringskrævende arter er der angivet en række valideringskrav. Hvis disse krav ikke er opfyldt i forbindelse med indlæggelse af fund, kan man ikke regne med en seriøs behandling af observationen og fundet afvises. Godkendte fund, også af arter, der ikke kræver validering, kan senere afvises af validatorer, fx hvis det vurderes at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til at fundet kan godkendes eller at den vedlagte dokumentation viser, at det er en anden men ubestemmelig art. Alle brugere har mulighed for at kommentere på alle fund - både uvaliderede, godkendte og afviste.

Kvalitetssikring/validering kræver ofte mikroskopisk undersøgelse af materiale, hvorfor behandlingstiden kan være lang.

Ejerskab og citering

Danmarks Svampeatlas er et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og Mycokey. De indsamlede data ejes af Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Ved enhver brug af data skal databasen citeres som “Foreningen til svampekundskabens fremme (2016*). Svampeatlas.dk ‒ database over danske svampefund, administreret af Frøslev, T., Heilmann-Clausen, J., Lange, C., Læssøe, T., Petersen, J.H., Søchting, U., Jeppesen, T.S., Vesterholt, J†. online www.svampeatlas.dk (*angiv dato for download).

English version: “Danish Mycological Society (2016*). Danish fungal records database, contributed, maintained and validated by Frøslev, T., Heilmann-Clausen, J., Lange, C., Læssøe, T., Petersen, J.H., Søchting, U., Jeppesen, T.S., Vesterholt, J†., online www.svampeatlas.dk  (*indicate download date)Retningslinier for brug af data fra Danmarks Svampeatlas

Simple funddata kan søges via webinterfacet på Danmarks Svampeatlas og kan frit bruges i alle typer af forvaltningsopgaver på såvel lokalt som nationalt plan, fx i forbindelse med miljøvurderinger (VVM’er), udarbejdelse af plejeplaner samt til lokal og national prioritering af naturbeskyttelse i Danmark. Danmarks Svampeatlas bør i hvert tilfælde citeres som kilde. Data kan på tilsvarende vis bruges i forskningssammenhæng. Bemærk at databasen indeholder både godkendte, uvaliderede og afviste fund, hvilket er specificeret under hvert fund.


Valideringsprocessen omfatter artsbestemmelsen, og de grovere geografiske data. Især ældre fund har ofte meget upræcise fund-koordinater, men også for helt nye fund kan de være upræcist angivet. Den brugerdefinerede usikkerhed på fund-koordinater er angivet i meter for hvert fund, og skal betragtes som vejledende, fx ved udarbejdelse af detaljerede lokale forvaltningsplaner. Danmarks Svampeatlas rummer et meget stort antal standardnavne for lokaliteter, som vælges af rapportøren. Det betyder, at fund af den samme svamp kan være indrapporteret med flere forskellige lokalitetsnavne af forskellige brugere, og tillige med forskellige koordinater. I praksis er dette mest aktuelt for meget sjældne og karismatiske arter, fx pindsvinepigsvamp og safrangul fedtporesvamp.

Taxonbasen

Taxonbasen er rygraden i artsdelen af Danmarks Svampeatlas. Her holder vi styr på hvilke arter vi mener at kende i Danmark, navngivning og vigtige synonymer. Desuden findes oplysninger om rødlistestatus, økologi mv. Denne base er ikke offentligt tilgængelig, men udvalgte data er synlige på artspræsentationssiden på Danmarks Svampeatlas.Udtræk af mere omfattende datasæt

Vi er generelt velvillige i forhold til at udlevere mere omfattende udtræk af databasen, hvis dette tjener et videnskabeligt eller andet væsentligt formål. Det kan dog være en ganske tidskrævende proces at udtrække og kvalitetssikre data, og udlevering af data vil derfor blive behandlet fra sag til sag. Kontakt os på atlas@svampe.dk for nærmere oplysninger.


cinnober-vokshat
papegøje-vokshat